Daňová evidence a účetnictví

Začínající podnikatelé často tápou v tom, jestli mají vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Abychom se v těchto dvou pojmech zorientovali, přiblížíme si, co to vlastně daňová evidence a účetnictví je, jaké jsou mezi nimi rozdíly a kdo musí vést který systém.

Daňová evidence pro OSVČ

Daňová evidence je jednodušší než účetnictví. Obsahuje údaje o uskutečněných zdanitelných příjmech a daňově uplatnitelných výdajích. Zároveň se sleduje stav majetku a závazků na konci daného roku (zdaňovacího období). Podnikatelé ji používají k dokládání své ekonomické situace úřadům a k výpočtu daně z příjmů.

Kdo musí vést daňovou evidenci?

 • OSVČ podnikatelé, kteří dosahují příjmů z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti.
 • Ti, kteří nemají povinnost vést účetnictví.
 • Osoby, jejichž příjmy nepřesahují 25 milionů Kč v daném roce a uplatňují vynaložené výdaje (nikoli paušální výdaje).

Jak vést daňovou evidenci?

 • Podnikatelé si ji často vedou sami.
 • Stačí evidovat příjmy, výdaje, majetek a závazky.
 • Je nutné shromažďovat doklady a vést souhrnnou evidenci.

Účetnictví u OSVČ

Účetnictví je podstatně rozsáhlejší a komplikovanější proces než daňová evidence. Vedou ho právnické i fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku v peněžních jednotkách. Používá se podvojný způsob účtování.

Kdy musí fyzická osoba vést účetnictví?

Fyzická osoba se stane účetní jednotkou, pokud její obrat za předcházející rok přesáhne 25 milionů korun. V takovém případě je povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou.

Přechod z daňové evidence na účetnictví

Pokud se rozhodnete přejít z daňové evidence na účetnictví, pohlídejte si dodržení pravidel. Někdy je přechod povinný, zejména pokud váš roční obrat překročí 25 milionů korun.

Čísla zákonů

 • Zákon o účetnictví: Tento zákon stanovuje pravidla pro účetní záznamy, sestavování účetních výkazů a další účetní postupy. Můžete se podívat na úplná znění všech daňových zákonů, včetně zákona o účetnictví, k datu 1. 1. 2024
 • Zákon o daních z příjmů: Tento zákon upravuje způsob zdanění příjmů fyzických a právnických osob. Je důležité se s ním seznámit, abyste měli přesnou představu o povinnostech a právech spojených s daněmi

Příklady z praxe

 • Daňově neuznatelné náklady: Na řádku 40 daňového přiznání se uvádějí položky zvyšující základ daně. Jednou z nich jsou daňově neuznatelné náklady. To mohou být například výdaje, které nejsou podle zákona uznatelné jako náklady na podnikání.
 • Neuhrazené sociální a zdravotní pojištění: Pokud zaměstnavatel neuhradí sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance včas, musí o neuhrazené pojistné zvýšit základ daně. Neuhrazené pojistné za zaměstnance se uvádí na řádku 30, pojistné za zaměstnavatele na řádku 40.
 • Opravné položky a rezervy: Tvorba a rozpuštění zákonných (daňových) opravných položek a rezerv se uvádí na řádku 10. Účetní (nedaňové) opravné položky a rezervy zvyšují základ daně na řádku 40.
 • Úroky z půjček: Neuhrazené úroky z půjčky od fyzické osoby zvyšují základ daně na řádku 40. Při půjčkách mezi spřízněnými osobami je potřeba provést tzv. test kapitalizace.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.