Paušální daň představuje jednoduchý systém odvodů, kde jedna měsíční platba pokrývá všechny naše fiskální povinnosti, včetně daní a pojištění. Tento systém je ideální pro podnikání do chvíle, než naše roční tržby dosáhnou hranice dvou milionů korun. Výhodou je, že není nutné podávat daňové přiznání či přehledy pro pojištění, což značně zjednodušuje administrativu, zejména pokud je naše živnost hlavním zdrojem příjmů, nikoli vedlejším.

Co obnáší paušální daň

Paušální daň umožňuje zaplatit všechny daně a pojištění v jedné měsíční splátce. Po konci kalendářního roku pak není potřeba nic dodatečně doplácet ani podávat daňové přiznání. Je však důležité vést evidenci o všech příjmech a o pohledávkách ke dni 31. prosince.

Jak se přihlásit k paušální dani

Chcete-li využívat paušální daň, je nutné to oznámit finančnímu úřadu nejpozději do 10. ledna. Pokud s podnikáním teprve začínáte a nemáte ještě přidělené IČO, můžete se do systému paušální daně zapojit kdykoliv během roku společně se zahájením podnikatelské činnosti. Přihlášení se provádí pomocí formuláře “Oznámení o vstupu do paušálního režimu”, který lze odeslat elektronicky, poštou nebo osobně.

Podmínky pro využití paušální daně

Ne všichni podnikatelé mohou paušální daň využít. Je třeba splnit několik kritérií a omezení:

 • Nesmíte být plátci DPH a ani se jím stát během daného roku.
 • Vaše příjmy za posledních 12 měsíců nesmí přesáhnout 2 miliony Kč.
 • K 1. lednu musíte být jako OSVČ zaregistrováni k důchodovému a zdravotnímu pojištění.
 • Pokud máte zaměstnání, může jít pouze o vedlejší příjem malého rozsahu.
 • Další příjmy nesmí překročit 50 tisíc Kč ročně.
 • Nemůžete uplatnit daňové slevy, jako je sleva na dítě.
 • Nemůžete rozdělit zisk mezi spolupracující osoby.
 • Nesmíte být ve veřejné obchodní společnosti nebo být komplementářem v komanditní společnosti.
 • Nesmíte být v insolvenčním řízení.

Výše paušální daně a její splatnost

Paušální daň se liší podle výše příjmů a je rozdělena do tří pásů:

 • První pásmo: 7 498 Kč měsíčně pro příjmy do 1 milionu Kč ročně.
 • Druhé pásmo: 16 745 Kč měsíčně pro příjmy od 1 do 1,5 milionu Kč ročně.
 • Třetí pásmo: 27 139 Kč měsíčně pro příjmy nad 1,5 milionu Kč ročně.

Paušální daň je splatná každý měsíc do 20. dne, přičemž první platba po přihlášení se (za leden) je splatná společně s únorovou platbou do 20. února.

Co paušální daň zahrnuje

Paušální daň pokrývá daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění. Například v prvním pásmu je v měsíční platbě zahrnuto zdravotní pojištění ve výši minimální zálohy, sociální pojištění zvýšené o 15 % a také 100 Kč na daň z příjmů.

Nemocenské pojištění u paušální daně

Nemocenské pojištění není součástí paušální daně. Pokud chcete být nemocensky pojištěni, musíte se k tomuto pojištění přihlásit a platit pojistné samostatně.

Další důležité informace k paušální dani pro osoby samostatně výdělečně činné

 • Paušální daň musíte platit i v případě nemoci nebo karantény.
 • Přihlášení, odhlášení nebo změna pásma je možná do 10. ledna.
 • Paušální režim můžete ukončit z jakéhokoliv důvodu, ale také tehdy, pokud již nesplňujete podmínky pro jeho využívání.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.