Registr živnostenského podnikání je veřejný seznam podnikatelů, kteří jsou registrováni v České republice. Tento seznam obsahuje informace o podnikatelích, jako jsou jejich jméno, adresa, IČO, DIČ, datum zahájení podnikání a další údaje. Registr živnostenského podnikání je spravován Ministerstvem průmyslu a obchodu a je dostupný online na portálu živnostenského podnikání.

Na portálu lze vyhledat podnikatele a získat výpis na daného podnikatele. Pokud máte zájem o založení živnosti, portál živnostenského podnikání poskytuje informace o úkonech potřebných pro zahájení, výkon nebo ukončení živnostenského podnikání. Pokud máte konkrétní dotazy ohledně registrace živnostenského podnikání, doporučujeme se obrátit na živnostenský úřad.

Registr živnostenského podnikání a vyhledávání ARES

Pokud chcete hledat v rejstříku živnostenského podnikání, můžete využít některou z následujících možností:

Navštivte web Portál živnostenského podnikání, kde najdete službu Vyhledání podnikatele. Zde můžete zadat různá kritéria, jako je identifikační číslo, jméno, příjmení, adresa, předmět podnikání nebo role osoby. Můžete také získat výpis na daného podnikatele.

Navštivte web Živnostenský rejstřík – Vyhledání podnikatelského subjektu, kde můžete také vyhledávat podle podobných kritérií. Tato služba je součástí Portálu živnostenského podnikání, ale má jiné rozhraní registru živnostenského podnikání.

Navštivte web Portál živnostenského podnikání | MPO, kde se dozvíte více informací o živnostenském rejstříku a jeho službách. Zde můžete také najít odkazy na další zdroje, jako jsou statistické údaje, průvodce podnikáním nebo adresář úřadů.

Co je to identifikační číslo v registru podnikání?

Identifikační číslo je unikátní osmimístné číslo, které slouží k identifikaci právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo organizačních složek státu v České republice. Identifikační číslo se také nazývá IČO nebo IČ. Identifikační číslo se přiděluje po zaregistrování subjektu u příslušného orgánu, například obchodního rejstříku, registru živnostenského podnikání, živnostenského úřadu nebo ministerstva vnitra.

Identifikační číslo se používá pro účely státní statistiky, veřejné správy, daňové evidence nebo obchodního styku. Identifikační číslo se skládá z kontrolního čísla a sedmimístného čísla, které je určeno podle typu subjektu a pořadí jeho registrace. Identifikační číslo se liší od daňového identifikačního čísla (DIČ), které se přiděluje subjektům, které jsou plátci daně, zejména daně z přidané hodnoty (DPH). Daňové identifikační číslo se sestává z kódu země (CZ) a číselné kmenové části, která je obvykle totožná s identifikačním číslem nebo rodným číslem subjektu. Daňové identifikační číslo se uvádí na všech dokladech souvisejících s DPH a je možné ho ověřit v registru plátců DPH.

Jak se registrovat do Registru živnostenského podnikání?

Pokud se chcete registrovat do Registru živnostenského podnikání, musíte splnit následující kroky:

  • Zvolit si předmět podnikání, který odpovídá vaší kvalifikaci a zkušenostem. Můžete si vybrat z volných, vázaných nebo koncesovaných živností, které mají různé podmínky pro výkon.
  • Ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadu, který vám vydá živnostenské oprávnění. Můžete to udělat osobně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání. K ohlášení budete potřebovat doklady o vaší totožnosti, bezúhonnosti, kvalifikaci a dalších podmínkách pro výkon živnosti.
  • Zaplatit správní poplatek za ohlášení živnosti, který činí 1 000 Kč pro volné a vázané živnosti a 2 000 Kč pro koncesované živnosti.
  • Zaregistrovat se u správce daně, správce důchodového a sociálního pojištění a správce zdravotního pojištění. Můžete to udělat současně s ohlášením živnosti pomocí Jednotného registračního formuláře, který je součástí Portálu registru živnostenského podnikání. Pokud to neuděláte, musíte se zaregistrovat do 15 dnů od zahájení podnikání.
  • Dodržovat povinnosti podnikatele, jako je vést účetnictví, podávat daňová přiznání, platit daně a odvody, dodržovat hygienické, bezpečnostní a ochranné normy, informovat o změnách v podnikání a ukončit podnikání v případě potřeby.

Zkuste se také registrovat na katalog firem Jednat.cz, s možností vložit si svoji firemní nabídku nebo poptávku zdarma a najít tak nové obchodní kontakty.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.