Poptávka je buď online a nebo jde o obchodní dopis, který slouží k projevení zájmu o výrobek, službu nebo zboží.

Nemusíte hledat nějakou aaa poptávku nebo e poptávky, stačí hned teď využít jednat.cz kde je jiná kvalita komunikace.

Jak napsat poptávku

Pokud chcete napsat poptávku, měli byste dodržet následující kroky:

 • Uveďte předmět a oslovení. Předmět by měl být stručný a vystihovat obsah poptávky. Oslovení by mělo být zdvořilé a respektovat formální styl obchodní korespondence.
 • Popište svůj byznysplán a cíle. Vysvětlete, co děláte, jaké produkty nebo služby nabízíte, kdo jsou vaši zákazníci a konkurenti, a jak by vám měl nový pomoci dosáhnout vašich cílů. Buďte konkrétní a měřitelní.
 • Uveďte požadavky. Specifikujte, jaké funkce, design, obsah, technologie a integrace očekáváte. Pokud máte nějaké příklady, inspirace nebo preference, uveďte je. Pokud máte nějaké omezení nebo podmínky, uveďte je také.
 • Uveďte rozpočet a termín. Napište, kolik peněz jste ochotni investovat a jak dlouho můžete čekat na jeho dokončení. Buďte realističtí a flexibilní.
 • Požádejte o nabídku a vzorky. Vyzvěte dodavatele, aby vám poslali svou nabídku s cenou, lhůtou, zárukou a referencemi. Poproste je také o ukázky jejich předchozích prací nebo portfolio.
 • Ukončete dopis poptávky. Poděkujte za pozornost, vyjádřete naději na spolupráci a podepište se.

Poptávka vzor

vzor poptávky (také vzor poptávky pro email) obvykle obsahuje následující části:

Předmět dopisu: Poptávka po něčem
Oslovení: Vážený pane jednateli
Úvod: Jak jsme se dozvěděli o prodávajícím
Požadovaný druh zboží nebo služby: Druh, jakost, hmotnost, atd.
Žádost o vzorky a o přijatelnou cenu
Navržení dodacích podmínek
Závěr: Vyjádření přesvědčení o výhodnosti obchodu pro obě strany
Žádost o brzkou odpověď

Tento vzor poptávky se dá použít také pro Word odkaz ke stažení ve formátu .docx: poptávka vzor Word

Poptávkové řízení

Poptávkové řízení je proces, při kterém zadavatel veřejné zakázky vybírá nejvhodnějšího dodavatele z více uchazečů, kteří podávají své nabídky na základě stanovených kritérií. Poptávkové řízení se používá zejména v oblasti státní správy a samosprávy, kde je nutné zajistit transparentnost, hospodárnost a efektivitu využití veřejných prostředků. Odkaz ke stažení pro Word: poptávkové řízení vzor

Další informace: Vyhledávání Věstníku veřejných zakázek + zákon o veřejných zakázkách

Rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným poptávkovým řízením

V otevřeném řízení může podat nabídku na veřejnou zakázku kdokoliv, kdo splní kvalifikační předpoklady. Zadavatel vybere nejvýhodnější nabídku na základě hodnotících kritérií. Tento typ řízení je nejtransparentnější a nejotevřenější, ale také nejdelší a nejnáročnější.

V uzavřeném řízení může podat nabídku na veřejnou zakázku jen ten, koho zadavatel předem vyzve. Zadavatel nejdříve uveřejní oznámení o zahájení řízení a stanoví lhůtu pro podání žádosti o účast. Zadavatel vyhodnotí žádosti o účast a vyzve k podání nabídek ty dodavatele, kteří splnili kvalifikační předpoklady. Zadavatel vybere nejvýhodnější nabídku na základě hodnotících kritérií. Tento typ řízení je méně transparentní a méně otevřený, ale umožňuje zadavateli lépe specifikovat požadavky na plnění veřejné zakázky.

Existuje několik dalších typů poptávkových řízení, které se liší podle rozsahu, cíle, kritérií a způsobu zadávání veřejných zakázek. Mezi nejčastější typy patří:

 • Zjednodušené podlimitní řízení – je řízení, které se používá pro zakázky malého rozsahu, jejichž hodnota nepřesahuje určité limity. Zadavatel může upravit pravidla řízení podle svého uvážení, ale musí dodržovat zásady transparentnosti, hospodárnosti a rovného zacházení.
 • Výběrové řízení – je řízení, které se používá pro zakázky specifického charakteru, například pro služby intelektuální povahy, umělecké díla, výzkum a vývoj, nebo pro zakázky, které vyžadují zvláštní odbornost nebo zkušenost. Zadavatel může stanovit vlastní podmínky a kritéria pro výběr uchazečů a nabídek.
 • RFP (Request for Proposal) – je dokument, který zadavatel používá pro vyžádání nabídek od potenciálních dodavatelů softwarového řešení. Dokument obsahuje podrobný popis požadavků, cílů, rozpočtu, časového plánu a dalších aspektů projektu. Zadavatel vyhodnocuje nabídky podle předem stanovených kritérií a vybírá nejvhodnější řešení.
 • Otevřené řízení – jak už jsme psali, je řízení, do kterého se může přihlásit kdokoli, kdo splňuje základní podmínky. Zadavatel vyhodnocuje nabídky podle předem stanovených kritérií a vybírá nejlepší nabídku.
 • Užší řízení nebo uzavřené viz výše- je řízení, do kterého se může přihlásit pouze omezený počet uchazečů, kteří jsou předem vybráni zadavatelem na základě zveřejněných kvalifikačních kritérií. Zadavatel vyhodnocuje nabídky podle předem stanovených kritérií a vybírá nejlepší nabídku.

Další informace o různých poptávkách:

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.