Profesní koučink, osobní i profesní růst

Profesní koučink, osobní i profesní růst
Kategorie: Mentoring, Osobní rozvoj

„Cokoliv v životě můžeme hrát jako smysluplnou vyhratelnou hru, kterou stojí za to hrát.“

Jako certifikovaná koučka a mentorka pomáhám manažerům, ředitelům, starostům a podnikatelům osobně i profesně růst, zažívat úspěch, realizovat změny, překračovat osobní limity, nacházet životní rovnováhu, žít život, který baví.
Pomáhám odvážným lidem, kteří se chtějí v životě posunout, mají odvahu a chuť jít vpřed, najít vnitřní sílu, vlastní hodnotu, objevit své vlastní touhy, být úspěšní v kariéře, vztazích, žít život podle vlastních představ. Doprovázím je na cestě za jejich Sny.

Mám 20+ let zkušeností jako manažerka, ředitelka školy, maminka dvojčat a i díky těmto životním etapám jsem objevila své poslání, být osobní koučkou. Koučink je pro mě radost, naplnění, osobní růst, dává mému životu hlubší smysl. Baví mě inspirovat ostatní svým vlastním příběhem.

Pracuji podle profesních standardů ICF a v souladu se svým odborným vzděláním v oblasti vzdělávání dospělých a koučování a 20+ let praxe v manažerských a výkonných pozicích i jako koučka a mentorka. Používám techniky Transformačního koučování, Pozitivní inteligence, metodu Život Jako Hra. Poslouchám svoji intuici a své tělo. Zachovávám naprostou mlčenlivost a dodržuji Etický kodex ICF.

NABÍZÍM:

OSOBNÍ KOUČINK
Při setkávání nad otázkami z osobního života vám pomůžu například:

– najít vlastní hodnotu, vnitřní sílu, posílit sebevědomí, sebelásku
– objevit vlastní dary, talenty a schopnosti
– ujasnit si priority, naučit se říkat ne
– objevit cestu svého povolání nebo poslání
– zorientovat se v situacích, vztazích, v životě
– překonávat a rozšiřovat své vlastní limity
– odolávat stresu, strachu, obavám
– rozpoznat, co v životě již neslouží, propustit to a uvolnit tak místo něčemu novému
– udělat rozhodnutí, které dlouho odkládáte
– najít rovnováhu v životě, ve vztazích, sám v sobě

PROFESNÍ KOUČINK
Díky profesnímu koučinku si můžete zejména:

– posílit sebevědomí, uvědomit si vlastní hodnotu
– posílit manažerské dovednosti v oblasti komunikace, motivace týmu a efektivního vedení
– objevit a rozvíjet své silné a slabé stránky
– podpořit vlastní motivaci, iniciativu, schopnosti
– rozvíjet spolupráci týmu, firmy
– vytvářet zdravé vztahy na pracovišti
– zvládat organizační změny, stres, konfliktní situace
– efektivně plánovat a organizovat čas
– hledat směr v kariéře, dosáhnout kariérního růstu
– nastartovat a vést fungující podnikání
– nalézt a dlouhodobě tvořit work-life balance

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE SE MNOU?

Úvodní schůzka je vždy ZDARMA, trvá 30–60 min a probíhá ONLINE. Vzájemně se poznáme, naladíme a podíváme se společně na téma, které je pro vás důležité. Plán další spolupráce vytvoříme na míru podle témat, která identifikujeme na této úvodní schůzce. Následující setkání probíhají online v délce
60 minut, pravidelně 1× týdně nebo 1× za čtrnáct dní. Domluvíme si délku spolupráce, cenové podmínky a příští termín. Vaše HRA může začít.

Jako koučka poskytnu bezpečné prostředí v přítomnosti, kde se může snít, přemýšlet o myšlenkách,
o kterých jste dříve nepřemýšleli, říkat věci, které jste nahlas ještě neřekli… Pomůžu vám vidět situace
z různých úhlů pohledů, budu naslouchat, klást podpůrné otázky, volit správné koučovací techniky, sdílet, podporovat vás na cestě za vašimi cíli a sny. Také vás budu pobízet k výzvám, opakovaným aktivitám
a spolu porosteme.

Máte chuť posunout svůj život nebo podnikání na vyšší level?

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.