V roce 2024 došlo k řadě změn, které se týkají osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto změny ovlivnily mnoho aspektů jejich podnikání, včetně záloh na sociální a zdravotní pojištění, minimálních záloh, odvodů a plateb.

Zálohy OSVČ 2024

Od 1. ledna 2024 došlo k navýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění OSVČ. Tato změna byla způsobena nařízením vlády č. 286/2023 Sb. ze dne 22. 9. 2023. Pokud podnikatel platí minimální zálohy, musel je změnit již u platby zálohy v lednu 2024.

Minimální zálohy OSVČ 2024

Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ je navázána na průměrnou mzdu v národním hospodářství. Od 1. 1. 2024 je minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ stanovena na částku 2 968 Kč.

Odvody OSVČ 2024

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádějí na sociální pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. V roce 2023 a v předcházejících letech se minimální záloha na sociálním pojištění vypočítávala ze čtvrtiny průměrné mzdy stanovené MPSV. Pro rok 2024 se však má minimální záloha počítat z 30 procent průměrné mzdy.

Platby OSVČ 2024

V roce 2024, se zvyšují minimální povinné odvody pro OSVČ o 1154 Kč. Zvyšuje se minimální sociální pojištění (zvýšení o 908 Kč u OSVČ hlavních a zvýšení 235 Kč u OSVČ vedlejších). Zvyšuje i minimální zdravotní pojištění (zvýšení o 246 Kč).

Sociální pojištění OSVČ 2024

Sazba sociálního pojištění pro OSVČ je 29,2 procenta z vyměřovacího základu. V roce 2023 a v předcházejících letech se minimální záloha na sociálním pojištění vypočítávala ze čtvrtiny průměrné mzdy stanovené MPSV. Pro rok 2024 se však má minimální záloha počítat z 30 procent průměrné mzdy.

Zdravotní pojištění OSVČ 2024

Od 1. 1. 2024 je minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ stanovena na částku 2 968 Kč. Tato částka je navázána na průměrnou mzdu v národním hospodářství.

Tyto změny mají za cíl zajistit spravedlivější rozdělení nákladů na sociální a zdravotní pojištění mezi OSVČ a zaměstnance. Je důležité, aby OSVČ byly o těchto změnách informovány a přizpůsobily své finanční plány tak, aby mohly tyto nové náklady pokrýt.

Zdroje a zákony

Zákon č. 155/1995 Sb.

Tento zákon o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb. a zákona č. 323/2021 Sb., stanovuje podmínky pro sociální pojištění OSVČ.

Nařízení vlády č. 286/2023 Sb.

Toto nařízení, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, stanovuje výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024.

Podle tohoto nařízení, výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 40 638 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 1,08191. Pro rok 2024, první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 19 346 Kč a druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí do částky 175 868 Kč.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.