Ministr životního prostředí plánuje předložit vládě novelu zákona, která zavádí zálohy na PET lahve a plechovky ve výši minimálně 4 Kč. Tato opatření mají za cíl zvýšit recyklaci a snížit nevyužitý odpad. Jaký efekt to může mít na domácí ekonomiku a podnikatele? To závisí na několika faktorech:

Podívejte se na některé faktory:

  1. Ekonomický dopad zálohování PET láhví a plechovek:
  • Zavedení zálohovacího systému může zvýšit náklady pro výrobce a prodejce PET lahví a plechovek. Ti budou muset platit zálohu za každý obal, což může ovlivnit jejich ziskovost.
  • Na druhou stranu může toto opatření podpořit recyklaci a vytvořit nové pracovní příležitosti v oblasti sběru a třídění odpadu.
  1. Podnikatelský dopad zálohování PET láhví a plechovek:
  • Pro podnikatele, kteří se zabývají výrobou nebo prodejem nápojových obalů, to znamená přizpůsobení se novým pravidlům a zavedení systému pro zpětný odběr obalů.
  • Některé firmy, jako například Kofola, se již vyjádřily, že na jejich hospodaření nebude zavedení zálohovacího systému mít větší vliv. Jejich silné tržní postavení jim umožňuje zohlednit případné vyšší náklady v cenách.

Celkově lze říci, že zálohy na PET lahve a plechovky mají potenciál snížit negativní dopad na životní prostředí, ale také mohou ovlivnit ekonomiku a podnikatele. Ve světě už plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky funguje v několika zemích. Obaly je nutné vracet nesešlapané a včetně etikety. V současné době systém záloh na PET lahve a plechovky funguje v deseti evropských zemích, a další více než dvě desítky zemí o tomto systému vážně uvažují nebo se jej přímo chystají zavést. Spustit zálohový systém v příštím roce plánují čtyři nové země: Skotsko, Rumunsko, Turecko a Řecko. Tyto země si včas uvědomily pozitivní dopady zálohových systémů a brzy se tak přidají k těm, které už dnes díky zálohovým systémům výrazně snižují míru znečištění životního prostředí a zároveň umožňují opakované využívání materiálů pro stejný účel.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.