Rok 2024 přinesl v oblasti daní a podnikání v České republice řadu významných změn, které mají dopad na jednotlivce i firmy. Vládní konsolidační balíček, jehož cílem je snížení deficitu veřejných financí, zavedl několik klíčových úprav. Do kdy musíte podat daňové přiznání, lhůty a termíny?

Daň z příjmů fyzických osob:

Sazby daně z příjmů se pohybují na úrovni 15 % a 23 %. Vyšší sazba se uplatňuje, pokud souhrnný základ daně přesáhne nově stanovenou hranici 36násobku průměrné mzdy, což pro rok 2024 činí 1 582 812 Kč.
Pro zálohy na daň u zaměstnání se hranice pro aplikaci 23% sazby snižuje ze 4násobku průměrné mzdy na 3násobek, tedy na 131 901 Kč pro rok 2024.

Daň z příjmů právnických osob:

Sazba daně se zvýšila ze 19 % na 21 %.
Zavedení limitace 2 mil. Kč pro vstupní cenu osobních vozidel za účelem daňových odpisů.

Daň z přidané hodnoty, DPH:

Zavedení tří sazeb DPH: 0 %, snížená 12 % a základní 21 %.
Nulová sazba se vztahuje na knihy, 12% sazba na ubytovací a stravovací služby, noviny a časopisy, potraviny nebo stavební práce u rodinných a bytových domů.
21% sazba se nově aplikuje např. na kadeřnické služby, svoz komunálního odpadu, či dodání řezaných květin a palivového dřeva.

Zaměstnanecké benefity:

Vláda upustila od zrušení daňového zvýhodnění nepeněžních zaměstnaneckých benefitů, ale zavedla úhrnný roční limit pro jejich osvobození ve výši poloviny průměrné mzdy.

Odvody a daň z příjmů fyzických osob:

Zrušení školkovného a slevy na studenta.
Omezení slevy na dani na manžela/ku jen na péči o dítě do 3 let věku.
Sjednocení limitu daňového odpočtu za vklady na penzijní spoření a kapitálové životní pojištění.
Tyto změny mají za cíl zvýšit příjmy státního rozpočtu a zároveň motivovat k efektivnějšímu hospodaření s finančními prostředky. Změny v daňové legislativě jsou vždy výzvou jak pro podnikatele, tak pro daňové poradce, kteří musí být neustále v obraze a přizpůsobovat se novým pravidlům. Je důležité, aby si každý poplatník přečetl a porozuměl novým změnám, aby mohl správně plnit své daňové povinnosti a využívat případné daňové úlevy a slevy.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.