Nějakou formu daně na slazené nealkoholické nápoje zavedla padesátka zemí světa, včetně dvanácti členů Evropské unie. Nyní vláda České republiky zvažuje novou “daň z cukru”, která se týká slazených nealkoholických nápojů. Zde jsou klíčové body:

Ekonomické přínosy daně z cukru:

Daň z cukru má potenciál zvýšit příjmy státního rozpočtu.
Výnosy z daně mohou být použity na financování různých veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Zdravotní přínosy daně z cukru:

Hlavním cílem je snížit konzumaci zbytečného cukru v nápojích. Odborníci věří, že daň může přispět k prevenci obezity a dalších nemocí spojených s nadměrným příjmem cukru. Na druhou stranu ale někteří odborníci shrnují poznatky takřka stovky jiných studií na téma daně z cukru a sladkých nápojů, pokrývající přes 50 zemí. Uzavírá, že neexistují žádné opravdu přesvědčivé důkazy, že daň ze slazených nápojů jakkoli významněji snižuje množství cukru či kalorií, které lidé konzumují.

Rizika nahrazením umělých sladidel:

Někteří výrobci mohou reagovat na daň tím, že nahradí cukr umělými sladidly. To může mít dopad na chutnost a zdravotní aspekty nápojů. Umělá sladidla jsou kontroverzní a mohou mít své vlastní rizika pro zdraví.

Je důležité si uvědomit, že nová daň může platit od začátku roku 2025 a ovlivní ceny některých oblíbených nápojů. Například instantní kakaový nápoj, šumivé nápoje a další mohou zdražit. Výjimku tvoří proteinové prášky a některé mléčné nápoje. Tato daň má tedy ekonomické i zdravotní aspekty, a její dopad bude sledován s očekáváním.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.