Česká republika se chystá k nákupu tří nových superpočítačů, které mají významně přispět k pokroku v oblasti výzkumu a vývoje. Tyto velmi výkonné sálové stroje jsou obvykle vybaveny čipy od firem Nvidia, AMD nebo Intel a slouží k náročným výpočtům v oblastech umělé inteligence (AI), výzkumu léků, nových materiálů a simulaci chemických a fyzikálních procesů. Celkové náklady na tyto superpočítače jsou odhadovány na zhruba miliardu korun. Jeden z těchto strojů má konkrétně pomoci v boji proti Alzheimerově chorobě a dalším onemocněním mozku.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava má v plánu provozovat tyto nové stroje. Momentálně spravuje dva superpočítače a do roku 2026 plánuje jejich nahrazení modernějšími a výkonnějšími modely. Financování pořízení těchto superpočítačů je z části hrazeno z evropského operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), a to v celkové výši kolem 400 milionů korun, aniž by byly zahrnuty náklady na provoz a energii.

V současné době je velký zájem o české superpočítače, zejména kvůli rozmachu umělé inteligence. Nejrychlejší ostravský stroj s názvem Karolina je vybaven 576 akcelerátory Nvidia A100, které jsou využívány pro zpracování úloh v oblasti AI. Rezervace výpočetního času na tomto stroji jsou plánovány až do roku 2027.

Uživatelská diskuse

Napsat komentář

Přihlásit se

Registrovat se zdarma

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.